Výměna zboží

Všichni naši zákazníci mají právo na výměnu zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí. Ať už se jedná o výměnu velikosti, či zboží za jiný druh zboží s rozdílnou cenou.

Storno objednávky: Pokud chcete vrátit všechno objednané zboží, postupujte dle návodu na vrácení zboží.

Jak zboží vyměnit

  • Kontaktujte nás s požadavkem na výměnu zboží,
  • uveďte zboží do původního stavu (vyhnete se tak strhnutí části ceny za nutné úpravy k uvedení zboží do původního stavu),
  • řádně zabalené zboží (aby nedošlo k poškození při přepravě) zašlete na naši adresu:
    Martin Špatenka, Svatba s radosti.cz, Národní obrany 963/29, 160 00, Praha 6 s vyplněnou žádostí o výměnu zboží.

Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu hradí kupující. Náklady na přepravu zboží ke kupujícímu hradí při první výměně prodávající. Při každé další výměně je kupujícímu účtováno 100 Kč.

14denní lhůta

Lhůta pro výměnu zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Žádost o výměnu zboží musí být ve 14denní lhůtě odeslána.