Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Každý spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku zakoupené zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů od převzetí.

Výměna zboží: Pokud chcete zboží vyměnit za jiné, postupujte dle návodu na výměnu zboží.

Jak zboží vrátit

  • Kontaktujte nás s požadavkem na vrácení zboží,
  • uveďte zboží do původního stavu (vyhnete se tak strhnutí části ceny za nutné úpravy k uvedení zboží do původního stavu),
  • stáhněte si tento formulář pro odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě,
  • řádně zabalené zboží (aby nedošlo k poškození při přepravě) zašlete na naši adresu:
    Lenka Špatenková, Svatba s radosti.cz, Národní obrany 963/29, 160 00, Praha 6 s vyplněným formulářem pro odstoupení.

Storno objednávky

V případě, že vracíte kompletní obsah Vaší objednávky, jedná se o storno objednávky a do zasílaného balíčku přiložte také fakturu, kterou jste od nás obdrželi. Pokud fakturu nepřiložíte k zaslanému zboží, bude dále vyžadována.

Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu hradí kupující.

14denní lhůta

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být ve 14denní lhůtě odesláno.