Reklamace

V případě, že Vámi zakoupené zboží je v rozporu s kupní smlouvou, máte jako kupující právo na to, abychom bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedli do stavu odpovídající kupní smlouvě.

Postup reklamace

  • Kontaktujte nás s požadavkem na reklamaci,
  • vyčkejte na přezkoumání reklamace a příp. návrh řešení rozporu.

Možnosti řešení rozporu s kupní smlouvou

Uznáním reklamace vzniká prodávajícímu povinnost reklamovanou věc vrátit zpět do shody s kupní smlouvou výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Všechny reklamace spotřebitelů budou vyřízeny ve 30denní lhůtě.

Vrácení peněz

Peníze zasíláme výhradně na Váš bankovní účet.